Koopovereenkomst reclame-uitingen Only cannoli

In aanmerking nemende: 

Dat Only Cannoli haar (toekomstige) klanten de mogelijkheid geeft om de door haar geproduceerde reclame-uitingen te kopen en te gebruiken.

Omdat Only Cannoli zijn gedeponeerde handelsmerk (zie trademark op deze website) wilt beschermen tegen misbruik, heeft Only Cannoli strenge gebruiksvoorwaarden opgesteld voor de kopers en gebruikers waar het handelsmerk (zie trademark op deze website) op afgebeeld staat, of aanverwante artikelen waar geen handelsmerk op afgebeeld hoeft te staan maar wel kenmerkend is van de uitstraling van Only Cannoli zoals; smaakkaartjes om bij de cannoli te plaatsen., A4 promotiebordjes, foambordjes waarop een foto van een gevulde only cannoli vitrine op afgebeeld staat, tafelkaartjes etc. etc.

Al deze artikelen zijn gemaakt voor de klanten van Only Cannoli om de verkoop van cannoli te stimuleren die gemaakt is door Only Cannoli. Deze artikelen mogen NIET gebruikt worden voor andere doeleinden dan alleen maar voor hetgeen hierboven geschreven staat.

Het is uitdrukkelijk voor de koper op de webshop NIET toegestaan deze artikelen door te verkopen aan een derden partij of GRATIS, weg te geven aan een andere partij. Op al deze gebruiksvoorwerpen rust een intellectueel eigendom waar alleen Only Cannoli de eigenaar van is, en niemand anders. Als voorbeeld noem ik een paspoort/rijbewijs wat u wel betaald om “aan te schaffen of voor gebruik” maar waar u nooit het eigendomsrecht van zult hebben en altijd in eigendom blijft van de overheid!

Only Cannoli zal nooit meewerken om aan (ex)-klanten goederen te retourneren die kenmerkend zijn voor de uitstraling van Only Cannoli. Indien er misbruik verwacht wordt.

Constatering van misbruik van Reclame – uitingen
Indien er door Only Cannoli misbruik geconstateerd wordt, zal Only Cannoli de aankoop van de Only Cannoli reclame-uitingen direct met terugwerkende kracht de aankoop ongedaan maken en alle reclame-uitingen die in het bezit zijn van de klant meteen terugvorderen bij de (ex)klant zonder dat daar een gerechtelijke uitspraak voor van toepassing is.

Aankoopbedrag 100% retour
De “klant” ontvangt 100% van zijn aankoopprijs retour mits: A) het betreffende model van de verpakkingen nog aangeboden wordt ter verkoop op de website van Only Cannoli B) de verpakking onbeschadigd is C) herbruikbaar is voor verkoop. Het aankoopbedrag zal meteen via pin of contant betaald worden aan koper van de verpakking. Bij afrekening dient Only Cannoli een kassabon (inclusief 21% btw) als bewijs ontvangen van betaling.

De (toekomstige) klant gaat akkoord met de terugkoop zoals hierboven is beschreven, zonder dat hier een gerechtelijke uitspraak voor nodig is.

Aankoopbedrag 40% retour
Indien de verpakking beschadigd is, of het model van de verpakking niet meer te koop is op de website, ontvangt de klant 40% retour van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

De (toekomstige) klant gaat akkoord met de terugkoop zoals hierboven is beschreven, zonder dat hier een gerechtelijke uitspraak voor nodig is.

Indien de klant niet vrijwillig meewerkt met het retour geven van de reclame-uitingen aan Only Cannoli, en daarmee Only Cannoli dwingt om de Only Cannoli reclameuitingen via een sommatie/jurist/dagvaarding of uiteindelijk via een gerechtelijke uitspraak (ongeacht de uitspraak daarvan) terug te krijgen is de klant aan Only Cannoli een vergoeding schuldig (voor onder andere de kosten die Only Cannoli heeft gehad of nog moet maken) van een bedrag van € 750,– ex btw. De betaling dient daarvan in 8 dagen na factuurdatum te geschieden.

Merkinbreuk
Indien er geconstateerd wordt door een medewerker van Only Cannoli dat een klant de Only Cannoli verpakkingen gebruikt voor producten ANDERS dan cannoli die afkomstig is direct of indirect van Only Cannoli pleegt de klant naast contractbreuk ook MERKINBREUK op het merk Only Cannoli ( zie op webshop Trademark) hierdoor is de klant schadeplichtig naar Only Cannoli voor tenminste € 750,– ex btw zonder dat hier een gerechtelijke uitspraak voor nodig is. Betaling daarvan dient binnen 8 dagen na factuurdatum ter geschieden.

Deze voorwaarden worden door koper en verkoper overeengekomen en indien Only Cannoli goederen in bruikleen heeft verstrekt.

Hiervoor zal de klant een bruikleenovereenkomst tekenen.

Op de overeenkomst en alle daaruit vloeiende afspraken is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam